YARATICI DRAMA

Eğitmenler / Oyunbazlar:
Hamit Demir
Hale Üstün

ATÖLYE HAKKINDA
Çocuk grupları Cumartesi günleri Saat 10:00 / 11:00 / 12:30 / 14:00 / 16:00
Pazar günleri Saat 12:00 / 14:00 
Atölyeler 90 dk sürmektedir.
Atölyelerde en fazla 12 kişi yer alır.
Yaş Gurupları: Okul Öncesi 3-6 Yaş / Okul Çağı 7-12 Yaş

Çocuk Oyunları, Çocukların Oyunu ya da Çocukların Oyunları, Flaman ressam Pieter Brueghel’in 1560 yılında ahşap panel üzerine yağlı boya ile çizdiği tablodur. Tabloda 16. yüzyıl Hollanda’sından 80 farklı çocuk oyunu betimlenir. Tablo, Viyana’daki Sanat Tarihi Müzesinde sergilenmektedir.

Hemen Arayın: 0216 449 49 94

 • Yaratıcı Drama Hakkında:
  Bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.
  Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. “Yaratıcı Drama” oyun ve doğaçlamalara dayanarak çocuğun sosyal iletişimini güçlendirirken, özgüvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkılar sağlar. Çocukların yaratıcılığını geliştirir. Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır.
  • Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları
   Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın amaçları:
   Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
   Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
   Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
   İletişim becerileri geliştirme
   Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma
   Problem çözme becerilerini geliştirme
   Dil becerilerini geliştirme
   Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
   Hayal gücünü geliştirme
   Dinleme becerilerini geliştirme
   Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
   İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
   Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
   Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.
  •  
  • Yaratıcı Dramanın Kullanıldığı Alanlar
  • Okul Öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.
  •  
  • YARATICI DRAMANIN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?
   Hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Kendini tanımasını sağlayarak iç tepki ve dürtülerden yararlanmayı öğretir. Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır. Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini sağlar ve empati duygusunu geliştirir. Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder. Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar. Bedenin sınırlarını fark etmeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. Duygularını fark etmesini, hissettiklerini ifade edebilmesini sağlayarak, oyunlar ve doğaçlamalarla duygularını bir şekilde boşaltabilir.
  • Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır.
  • Drama çocukta iyi bir edebiyat deneyimi oluşturur. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.

Hemen Arayın:
0216 449 49 94

Bize Yazın:
Lütfen Tıklayın