Tiyatroevi Hakkında

2000 yılında Prof. Dr. Semih Çelenk ve Hamit Demir önderliğinde kurulan Tiyatroevi; tiyatro alanında yaratıcı, çağdaş çalışmalar ortaya koymak adına; bu alanda farklı kurumlar ve isimler altında yaratıcı çalışmalara imza atmış sanatçıların öncülüğünde kurulan ve bulunduğu yerde, başta tiyatro olmak kaydıyla, kültür ve sanat alanında dağınık bulunan potansiyeli bir araya getirmek ve ortak aklı harekete geçirmek amacıyla kurulmuştur.

Tiyatroevi, gerek yetişkin gerekse çocuk tiyatrosu ve toplum tiyatrosu (Community Theatre) alanlarında araştırmaya ve uygulamaya yönelik, uluslararası nitelikte çalışmalar üretmek amacındadır.

Tiyatroevi, herkes için bir üretim, yaratım ve paylaşım platformu olmak arzusuyla var olmaktadır.

EKİP ARKADAŞLARIMIZ:
Prof. Dr. Semih Çelenk / Genel Sanat Yönetmeni
Hamit Demir / Genel Koordinatör
Hale Üstün / Eğitim Organizasyon Koordinatörü
Reyhan Yücel / Kültür Merkezi Koordinatörü
Ali Dündar / Medya Tanıtım Planlama
Azra Çelenk / Yapım Asistanı

Paspas (Yazan ve Yöneten : O.Coşkun Irmak)
Weisman ile Kızılyüz (Yazan: G. Tabori, Yöneten: Semih Çelenk)
Mektep (Yazan: Semih Çelenk-Özen Rodop, Yöneten: Hamit Demir)
Çatıdaki Yarasa (Yazan: Vala Thorsdottir, Yöneten: Semih Çelenk)
Newton Bilgisayardan Ne Anlar? (Yazan: Behiç Ak, Yöneten: Semih Çelenk)
Deli Hasret (Derleyen ve Yöneten: Hamit Demir)
Hikaye-i Mahmud Bedreddin (Yazan: Mehmet Akan, Yöneten: Hamit Demir)
Çirkin (Yazan: Michel del Castillo, Yöneten: Semih Çelenk)
Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım (Yazan ve Yöneten: Semih Çelenk)
Ayrılık (Yazan: Behiç Ak, Yöneten: Semih Çelenk)
Marx İstanbul’da (Yazan: Howard Zinn, Uyarlayan ve Yöneten: Semih Çelenk)
Meselhan / Bi Dünya Masal (Yazan ve Yöneten: Hamit Demir)

Sırça Köşk (Yazan: Ülker Köksal, Yöneten: Hamit Demir)
Birimiz Hepimiz İçin (Yazan ve Yöneten: Öktem Özses)
Oz Büyücüsü (Yazan: L. Frank Baum, Yöneten: Öktem Özses)
Oyun Panayırı (Yazan ve Yöneten: Hamit Demir)
Nasreddin Hoca Gide Gide (Yazan: Mehmet Esatoğlu, Yöneten: Hamit Demir)
Uzayda Neler Oluyor (Yazan: Mehmet Esatoğlu, Yöneten: Hamit Demir)
Zaman Fırfırıyla Yolculuk (Yazan: Semih Çelenk, Yöneten: Hamit Demir)
Tavşan Patos (Yazan ve Yöneten: Hamit Demir)
Bir Orman Gibi (Yazan ve Yöneten: Hamit Demir)

Bozkırlar Yeşerecek (Köy Enstitüleri), Umut, Uğurlu Sözler, Uğurlu Yüzler, Can Yanarken Can 
Dayanmaz, Dünyanın Bütün Renkleri, Suyun Onaran Yurdu Allianoi, Ortak Düşman Amerika, Smyrna, Karagöz Hacivat Uyarlamaları.

SEMİH ÇELENK

27 Eylül 1965’te İzmir’de doğdu.
İlk ve Orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1985’te DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro Bölümü, Dramatik Yazarlık Sanat Dalı’na girdi. 1989’da bu bölümden Sokak Tiyatrosu ve Model Oyunlar başlıklı teziyle mezun oldu.
Aynı yıl mezun olduğu bölüme asistan olarak alındı. 1991’de Tiyatro-Mitologya İlişkileri başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans derecesi aldı.
Şiirleri Redd-i İthal adıyla 1996 Kasım ayı içinde Etki Yayınları şiir dizisinde yayımlandı.
Toplamı ikiyüzü bulan, yazı, oyun, şiir ve çevirileri Şarköy Sanat, Edebiyat-Eleştiri, Yeni İnsan, Özgür Gündem, Agon, Tiyatora, Express, Evrensel Kültür, Siyah-Beyaz, Yaratı, Yeni Politika, İkikalas Birheves, Kuva-yı Sahne, Gölge Tiyatro, Svet a Divadlo (Çek Cumhuriyeti), Sınırda, Kent ve Sanat, Wesvese, Varlık, Tiyatro Tiyatro, Ünlem gibi gazete ve dergilerde yayımlandı, yayımlanıyor.
Şu anda DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmakta ve Lisans düzeyinde “Yazarlık”, “Dramaturgi Araştırmaları”, “Uygulama Dramaturgisi” yüksek lisans düzeyinde “Performans Sanatının Tarihi” ve doktora düzeyinde “Tiyatroda Marjinal Biçimler” başlıklı dersleri vermekte, ayrıca bölüm başkanlığı ve fakülte yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Sokaktaki Tiyatro (İnceleme 1992)
Yüzsüz (Dario Fo’dan çeviri 1994)
Ezilenlerin Tiyatrosu (Augusto Boal’den çeviri 1994)
Redd-i İthal (Toplu Şiirler 1996)
Tiyatro Tarihi (Oscar G.Brockett-ortak çeviri, 2000)
Barbarlar Mutludur Çünkü Tiyatroları Yoktur (Tiyatro Yazıları, 2001)
İzlanda Oyunları (Vala Thorsdottir’den çeviri 2002)
Kalemden Sahneye (İnceleme, 2003)
Nacar ile Serkisof (Toplu Şiirler, 2006)
Postmodern Zamanlarda Tiyatro (2007)
Heccav Yahut Şair Eşref’in Esrarengiz Macerası (Oyun, 2009)
Mutluluk Müziği (Kısa Kısa Öykü, Vala Thorsdottir’den çeviri, 2009)
Deniz Bugüne Bakıyor (Derleme, 2011)
Paradiso’dan Kızılçullu’ya Şirinyer (Semt Tarihi, 2011)
Hurufat (Şiir, 2013)
Zenâbir (Ortaoyunu, 2013)

1986’da Bitmeyen Ezgiler Bulmalıyız.
1988’de Yaprak Dökümü (Ö.Rodop ile).
1989’da Kaşıntı (Z.Akdenizli ile) ve Karakin Usta adlı kısa oyunları ile Suat Taşer ödülü aldı. Yaprak Dökümü ve Kaşıntı GSF Tiyatro Bölümü’nce, Lütfen Ölelim! adlı oyunu da İzmir Sanat Tiyatrosu’nca sahnelendi.
Zaman Fırfırıyla Yolculuk adlı çocuk oyunu 1992-93 süreminde İzmir Çocuk Tiyatrosu’nca ve 1993-94 süreminde Trabzon Devlet Tiyatrosu ve 2013 yılında da Tiyatroevi tarafından sahnelendi.
Sahne tasarımcısı Hakan Dündar ile 1989 yılında Dikili, Menemen ve İzmir’de Çizgilerin İmgelemi/ İmgelerin Çizgilemi adlı bir şiir-desen sergisi açtı.
1990-91 yıllarında radyo tiyatrosu için çeviri-uyarlama çalışmaları yaptı. Bunların yanında, Clifford Odets’ten, Lefty’i Beklerken; Uyan ve Şarkı Söyle! ve Dario Fo’dan Yüzsüz adlı oyunları çevirdi. Yüzsüz 1993 yılında Ankara Ekin Tiyatrosu’nca; 1994-95 tiyatro süreminde Adana Devlet Tiyatrosu’nca sahnelendi.
Lefty’i Beklerken 1993-94 tiyatro süreminde Ankara Özgür Sahne tarafından sahnelendi.

1992 yılında Sokaktaki Tiyatro/Seçenek Tiyatro’nun Kısa Tarihi adlı kitabı yayımlandı.
DEÜ Sahne Sanatları Bölümü’nde Söz Tiyatrosu çalışmaları yaptı. Bu çalışmalar içinde, 1993 yılında Dumitri Solomon’un Köpek Diogenes’ini ve 1994 yılında ise bir ortaçağ anonim oyunu olan İnsanoğlu İbret Oyunu’nu yönetti. Köpek Diogenes Ankara’da ODTÜ şenliklerinde seslendirildi.

1994 yılı içinde Augusto Boal’in Ezilenlerin Tiyatrosu adlı kitabını Türkçe’ye çevirdi.

1993-94 tiyatro süreminde Ankara Ekin Tiyatrosu için Orhan Asena’nın Sağırlar Söğüşmesi oyununun düzenlemesini yaptı ve yönetti.
Yine 1994’te Ankara Ekin Tiyatrosu’nda oynanan Haldun Taner’in Günün Adamı’nın yeniden düzenlemesini yaptı.

1994 yılında Özen Rodop ile bir ortak çalışma olan Mektep adlı ilk uzun oyununu yazdı. Oyun Ankara Ekin Tiyatrosu’nca 1994-95 süreminde sahnelendi.

1994-95 süreminde ITC Uluslararası Tiyatro Topluluğu için Dario Fo’nun Kadın Oyunları’nı yönetti. (Kadın Oyunları 2000 Mart ayı içerisinde Danimarka’nın Kopanhag kentinde sergilendi)

1995 Temmuz’unda ikinci uzun oyunu olan Çitlembik Çıkmazı’nı yazdı.
Aynı yıl içinde İzmir Çocuk Tiyatrosu’nda Zerrin Akdenizli’nin Yeldeğirmeni adlı oyununu yönetti.

1996 yılında Michel del Castillo’nun Gitar adlı romanını Çirkin adıyla oyunlaştırdı ve Bursa Devlet Tiyatrosu’nda yönetti. Çirkin 1998 yılında Almanya’nın Stuttgart ve Münih kentlerinde oynandı.

1996’da, İzmir Barosu İnsan Hakları Komisyonu’nun desteğiyle çekilen “İnsan Hakları”na ilişkin 13 spot-drama’nın senaryosunu yazdı. Aynı yıl içinde, WTTI’ın (Dünya Tiyatro Eğitimi Enstitüsü) düzenlediği World Theatre’96 İzmir Buluşması’nın düzenleme komitesi II.başkanı olarak görev yaptı.
1997 yılında Çek Cumhuriyeti’nin Prag ve Plzen kentlerinde, AICT’nin (Uluslararası Tiyatro Eleştirmenler Birliği’) düzenlediği “Genç Eleştirmenler Semineri”ne ve “5.Plzen Tiyatro Festivali”ne katıldı.

1996- 1998 yılları arasında 13 sayı çıkan Gölge Tiyatro dergisinin yayın danışmanlığını yaptı

1997 Aralık ayında 1970’den 1980’e Türk Oyun Yazarlığı’nda Eğilimler başlıklı doktora tezini verdi.

1998’de Refik Halit Karay’ın Sürgün adlı romanını aynı adla oyunlaştırdı. DEÜ Sahne Sanatları Bölümü Deneme Topluluğu’nda M.Yücel’in Sabun Kokulu Pencereler adlı oyununu ve Tiyatrol adlı toplulukta Jean Cocteau/ Funda Özşener’in Bir Kadın adlı oyununu yönetti.

1999’da Turgut Özakman’ın Töre adlı oyununu The Custom adıyla ingilizce’ye çevirdi. Oyun 2000 Mart, Nisan aylarında New York Merge Theatre’da sergilendi.

Oscar G.Brockett’in Tiyatronun Tarihi adlı yapıtını 4 kişilik bir çeviri grubuyla Türkçe’ye kazandırdı. Kitap 2000 sonbaharında Dost Yayınları’ndan çıktı.

2000 yılında Serçe Parmak adlı oyunu Murat Atak tarafından Ankara Ekin Tiyatrosu’nda sahnelendi
DEÜ Sahne Sanatları Bölümü Deneme Topluluğu’nda, Meltem Tosun’un Kırmızı Perde adlı oyununu yönetti.

Ocak 2001’de Doçent oldu.

2001 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda 1996 yılında sahnelediği, Çirkin adlı oyunu, farklı bir anlayışla yeniden yönetti. Aynı yıl, 1993 yılında yönettiği Dario Fo- Franca Rame’nin Kadın Oyunları’nı İzmit Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda yönetti. Bu oyun Tornio, Tostrup, Kopenhag ve Berlin’de de sergilendi.

2001 yılında Vala Thorsdottir’in Çatıdaki Yarasa adlı oyunu çevirdi, uyarladı ve yönetti. Çatıdaki Yarasa, Mitos Boyut Yayınları tarafından aynı yıl içinde İzlanda Oyunları cildinde yayınlandı.

2002 yılında George Tabori’nin Weisman ile Kızılyüz adlı oyununu Tiyatroevi İzmir’de yönetti.

2003 yılında Mektep adlı oyunu Tiyatroevi İzmir’de Hamit Demir rejisi ile sahnelendi.

Aynı yıl Behiç Ak’ın Newton Bilgisayardan Ne Anlar? oyununu Tiyatroevi İzmir’de sahneledi.
Pune Haeri’nin, Intro adlı kısa oyununu DEÜ Sahne Sanatları Bölümü’nde sahneledi.

Slovakya’da, Nitra Uluslararası Tiyatro Festivali’ne “Özel konuk” olarak katıldı.

2004 yılında Civan Canova’nın Erkekler Tuvaleti adlı oyununu OyunOkulu’nda sahneledi.
Aynı yıl Milos Karasek’in Peron adlı oyununu çevirdi. Ümit Türkmen Çocuk Tiyatrosu’nda Sincap Sinsin adlı oyunu yönetti

2005 yılında Cuma Boynukara’nın Beceriksizler adlı oyununu Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda yönetti.
Aynı yıl düzenlemesini yaptığı Oyunun Sonu adlı oyun Ankara Ekin Tiyatrosu’nda sahnelendi.

2006 yılında Haldun Taner’in Vatan Kurtaran Şaban adlı oyununun yeniden düzenlemesini yaptı ve Ankara Ekin Tiyatrosu’nda sahneledi.

Aynı yıl William Shakespeare’in Hamlet’inden yola çıkarak düzenlemesini yaptığı Hamlet Renkli Türkçe adlı oyunu Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda yönetti.
Konak Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Şiir Buluşması’nda Bir Kadeh Şiir İzmir adlı oyunu yönetti.

Nacar ile Serkisof adlı şiir dosyası İsviçre Hastanesi Şiir Ödülü’ne değer görüldü ve aynı yıl Yasak Meyve Yayınları tarafından basıldı.

2006 Haziran ayında, Romanya’nın Baia Mare kentinde yapılan Beckett’i Aramak adlı konferanslar dizisine “Beckett Bir Kâhin miydi?” başlıklı bildirisiyle katıldı.

2007 yılında Profesör oldu.

2007-2010 yılları arasında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını yaptı. Aynı yıllar içinde DEÜ Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi ve Senatörü olarak görev yaptı.

2008 yılında Aziz Nesin’in Deliler Boşandı oyununu günümüze uyarladı.

2008 yılında Zerrin Akdenizli’nin Bir Yıldız Seç Kendine adlı oyununu İFD için yönetti.

2009’da Heccav Yahut Şair Eşref’in Esrarengiz Macerası’nı yazdı.

2009’da Vala Thordsdottir’in Mutluluk Müziği (Kısa Kısa Öyküler) yapıtını Türkçe’ye çevirdi. Kitap Etki Yayınları’ndan Ekim 2009’da çıktı.

2010 yılında Etki Yayınları’ndan “Deniz Bugüne Bakıyor” adlı kitabı çıktı.

2011 yılında Han Tiyatrosu için Michel del Castillo’dan uyarladığı Çirkin adlı oyunu yönetti.

2011 yılında “Paradiso’dan Kızılçullu’ya Şirinyer” adlı semt tarihini yazdı.

2011 yılında İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova köyünde Balıklıova Köy Tiyatrosu’nun kurulmasına öncülük etti ve burada Rumuz Goncagül ve Midas’ın Kulakları’nı yönetti.

2012 yılında Konya Dilek Sabancı Konservatuvarı Öğrencileri ile “Ortaoyunu Atölyesi” yaptı ve burada yazdığı “Zenabir” adlı oyunu yönetti. “Zenabir’ aynı yıl içinde Kodeks Yayınevi tarafından yayınlandı.

2013 yılında toplu şiirleri “Hurufat” adıyla Hayal Yayınları’ndan çıktı.

2013 yılında Uğur Mumcu’nun eserlerinden yola çıkan Söz Meclisten İçeri adlı oyununu yazdı.

2013 yılında Milos Karasek’ten çevirdiği “Peron” adlı oyun İzmir DT tarafından sahnelendi.

2014 yılında Balıklıova Köy Tiyatrosu için Haldun Taner’in “Vatan Kurtaran Şaban” oyununu yönetti.

2015 yılında Erzurum Devlet Tiyatrosu’nda Savaş Dinçel’in “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı oyununu yönetti.

2015 yılında Tiyatroevi için Michel del Castillo’nun “Çirkin” adlı oyununu yönetti.

2015 yılında Balıklıova Köy Tiyatrosu için Aziz Nesin’in “Toros Canavarı” adlı oyununu yönetti.

2016 yılında Tiyatroevi için Semih Çelenk’in “Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım” ve Behiç Ak’ın “Ayrılık” oyunlarını yönetti.

2017 yılında Balıklıova Köy Tiyatrosu için Turgut Özakman’ın “Resimli Osmanlı Tarihi” oyunun yönetti.

2017- 2018 tiyatro sezonu için Tiyatroevi’nde “Şair Eşref- Meddah Oyunu” ve “Balıklıova Köy Tiyatrosu için de Aziz Nesin’in “Deliler Boşandı” eserlerini sahnelemektedir.

Hamit Demir

1967 Trabzon doğumlu. AÜ. DTCF Coğrafya Bölümünden 1988’de mezun oldu. 1984 yılında Ankara Metropol Tiyatro’da oyuncu olarak çalışmaya başladı. Burada Yücel Çelikler’in önderliğinde yapılan çalışmalara katıldı. 1980 sonrası açılan Halkevleri’nde yöneticilik yaptı. 1991 yılında İzmir’e yerleşti. İzmir’de amatör topluluklarda ve mahallelerde çalışmalarını sürdürdü. 1996 yılında Prof. Dr. Semih Çelenk ile birlikte “Gölge Tiyatro” dergisini çıkardı. O günlerde kurdukları Gölge Tiyatro’yu 2001’den sonra Tiyatroevi adıyla halen sürdürmektedir. 1991 yılından beri, kendi tabiri ile “Yaratıcı Drama Oyunbazlığı” yapmaktadır. Pek çok çocuk oyunu yazmış ve yönetmiştir. DEÜ Eğitim Fakültesinde 3 yıl Yaratıcı Drama Öğretim Görevliliği yapmıştır.

555K (1984)
Gece Çalan Davullar (1986)
Alışamadık (1989)
Piyondaki Ses (1993)
Paspas (1998)
Çirkin (1988/2015)
Weismann ile Kızılyüz (2001)
Newton Bilgisayardan Ne Anlar (2004)
Deli Hasret (2008)
Hikaye-i Mahmud Bedreddin (2009)
Söz Meclisten İçeri (2012)
Portre (2014)
Çirkin (2015)
Marx İstanbul’da (2019)
Meselhan (2019)

Entelköy Efeköy’e Karşı (2011)
Hükümet Kadın 2 (2013)
Kırlangıçlar Susamışsa (2014)
Atlılar (TV 2013)
Bugünün Saraylısı (2014)
Muhteşem Yüzyıl (TV 2014)
Diriliş Ertuğrul (TV 2015)
Yalancı Sevgilim (TV 2016)