Gamze Kor

Geleneksel Türk Musikîsine ve bu musikînin sunduğu yol haritasına gönül vermiş ve bu alanda eğitim alıp kendini geliştirmek isteyen bir birey olarak 2015 yılında Afyon Kocatepe Ünivetsitesi Devlet Konservatuvarı Türk sanat müziği Temel Bilimler (Viyolonsel) bölümünde lisans eğitimimi ve aynı zamanda pedagojik formasyon eğitimimi tamamlayarak mezun oldum.

Aynı yıl içerisinde müzik alanında yüksek lisans yapmaya hak kazandım ve 2018 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Konservatuvarın Türk Sanat Müzigi temel bilimler bölümünde 3 yıl öğretim elemanı olarak görev aldım. Burada viyolonsel dersleri eğitimi verdim.

Yüksek Lisans içerisinde orff metodu üzerine almış olduğum eğitim doğrultusunda okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuk gruplarıyla çalışmalar gerçekleştirdim. Eğitim hayatım içerisinde viyolonsel icracılığının yanı sıra Akademik olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerimin dışında çeşitli sempozyumlarda görev aldım. Müzik çalışmalarıma devam etmekteyim.