Tavşan Patos Psikolog Raporu

Psikolog Ceren ÖZBAY
Diploma No: 2011/07/0022

“Tavşan Patos Havuç Tarlasını Arıyor”

Oyunun başından sonuna en önemli vurgusu, hazır sunulan bilgiden ziyade zihinsel ve/veya bedensel çaba ile ulaşılan bilginin değeri ve kalıcılığıdır. Patos karakteri, yaşamlarının en önemli faaliyeti öğrenme olan okul öncesi ve okul çağı çocukları için çaba ve emekle öğrenme konusunda önemli bir rol model oluşturmaktadır.
Oyunun başında Çınar ağacı ile, ilerleyen sahnelerde ise Baykuş, Ateş böceği, Sincap ve Kaplumbağa karakterleri ile iş birliği ve yardımlaşma teması göze çarpmaktadır. Çocukların yardım alma, yardım etme, beraber iş yapabilme ve beraber düşünebilme becerilerinin gelişimi bu karakterler yardımıyla desteklenmektedir. Patos ve Çiftçi karakterleri arasındaki yardımlaşma süreci de bu becerilerin gelişimine destek olan diğer bir ilişki olarak önem kazanmaktadır. İnsan ilişkileri arasındaki karşılıklılık bu sahnelerdeki ikili ilişkiler bağlamında net bir şekilde vurgulanmaktadır.
Sincap karakteri ile Patos karakteri arasındaki sessiz sinema oyunu alternatif ifade becerilerine gönderme yapmaktadır. Problemler karşısında yaratıcı düşünme becerileri, alternatif çözümler üretebilme becerisinin önemi vurgulanmaktadır.
Pekçok davranış kazanımını destekleyen oyunda, doğanın ve yaşamın sağlıklı döngüsünü sürdürebilmesi adına önemli bir dünya görüşü de Ateş böceği ve Patos karakterlerinin diyaloğuyla çocuklara sunulmaktadır, “biriktirme!, ihtiyacın kadarını al ve kalanları ihtiyacı olanlara bırak.” Var olan imkanlardan herkesin eşit şekilde yararlanmasının önemi, doğanın kanunlarının da insanlara yol gösterici olabileceği, insanın doğadan öğrenebileceklerinin olması oyunun kazandırmayı hedeflediği öğretilerdendir. Yaşadığı çevreye duyarlı ve doğanın dengesine saygılı bireylerin gelişimini destekleyici bu dünya görüşü dış dünyanın kurallarını anlama yolunda olan okul çağı çocuğunun bilişsel gelişimini desteklemektedir.
Başkalarına zarar vermemeye dikkat etme, kendi hedeflerimize ulaşmak için çabalarken diğerlerini görmezden gelmemek gibi toplum içinde yaşamanın, sosyal bir varlık olmanın gereklilikleri de oyunda vurgulanmaktadır. Doğduğu andan itibaren çevresini taklit ederek toplum içinde yaşamayı öğrenen çocuklara Patos karakteriyle model sunulmaktadır.
Öğrenmek bir süreçtir, insan yaşamı boyunca diğer insanlardan ve doğadan öğrenerek dönüşür, ilerler. İnsanın hayatının her aşamasında öğrenen pozisyonunda olacağı somut örneklerle çocuklara önemli bir mesaj olarak iletilmektedir. Çocuklar bilgiye ulaşabilmek için çaba sarf etmeleri, emek vermeleri ve korkmamaları konusunda cesaretlendirilmektedir.